tillbaka till start

Google drivrutiner.net

Har du problem med att ansluta dig till ett trådlöst nätverk som är säkrat med wpa2 behöver du troligen hämta en uppdatering.

Wpa2 uppdateringen hämtas inte automatiskt med windows xp och du tvingas därför gå ut på microsoft.se och hämta denna manuellt.

 

Viktigt! Om du installerar denna uppdatering på en dator, som använder MUI (Multilingual User Interface), ändras språket i användargränssnittet till engelska. Du kan lösa problemet genom att göra så här: Packa ut filen i en mapp med hjälp av kommandoprompten. Kommandoprompten får du fram genom start->kör "cmd" och klicka ok. I kommandoprompten skriver du
"WindowsXP-KB917021-v3-x86-LanguageCode.exe /x" och pressar enter.

Välj en mapp, när du blir bedd om att ange en destinationsmapp, klicka därefter på OK.
Kopiera filen Sprunnnn.dll till mappen %systemroot%\System32\Mui\nnnn, som är placerad i undermappen SP2QFE i destinationsmappen.

nnnn är en kod, som anger språket. Denna kod er den samm i filen Sprunnnn.dll och i mappen %systemroot%\System32\Mui\nnnn.
Döp om filen Sprunnnn.dll till Xpsp3res.dll.
Gör om denna metod för eventuella andra språk, du använder på datorn .För att du skall kunna använda denna uppdatering behöver du servicepack 2 på din windows xp.

tradlosa natverk
Trådlösa nätverk och säkerhet på hemdatorn

I den här boken får du lära dig att skapa ett hemnätverk och koppla samman dina datorer och annan utrustning. Du får också lära dig att sätta upp ett trådlöst nätverk och använda de säkerhetsfunktioner som finns för att skydda dig och dina data. Du får också en genomgång av de försiktighetsmått du bör vidta för att undvika riskerna när du surfar på Internet och använder e-post.
tradlosa natverk
Säkerhet i trådlösa nätverk

Trådlösa nätverk är idag mycket vanliga och allt fler, företag såväl som privatpersoner, använder trådlösa nätverk. Säkerhet i trådlösa nätverk är ett område som det har varit stort intresse kring. Reportage i tidningar såväl som TV visar på hur enkelt det är att ta del av information som sänds i trådlösa nätverk. Den här boken är ett försök att förklara hur säkerhet i trådlösa nätverk fungerar och visa att de flesta problem har en lösning. Boken är upplagd så att tekniken för hur säkerheten fungerar beskrivs relativt ingående. För den som inte vill lägga tid på att lära sig hur säkerheten fungerar utan bara önskar att säkerheten blir bättre så går det att direkt läsa kapitlet ”Steg för steg till bättre säkerhet”.