IT support for anvandaren
Google drivrutiner.net
Vi monterar nu ramminnet och sedan strömförsörjningen till moderkortet. Ramminnet skall sitta i en buss nära processorn. Du öppnar de två hållarna vid ändarna av bussen för ramminnet och trycker sedan försiktigt ner ramminnet vertikalt. Ramminnet har en skåra i sig som skall passa ihop med en skåra i bussen. Första ramminnet skall sitta i bussen närmast processorn vilket du kan se i manualen till kortet.På dessa moderkort har vi oftast två blåa och två gula bussar för ramminne. Asus förslår vi använder de blåa bussarna om vi skall överklocka processorn senare. Det kan skilja sig lite hur dessa är placerade. Men försök använda de blåa på vår speldator. Vi skall sedan trycka i strömförsörjningen som består av två olika kontakter. Den första vi sätter dit har bara fyra kontakter och den andra tolv. När du sedan satt dit den med fyra kontakter sätter du dit den med tolv ovanpå.
här sätter vi dit ramminnet
Första ramminnet sitter alltså närmast processorn och du kan med hjälp av skåran i själva ramminnet plus en upphöjning i bussen se hur du sätter i minnet.
lådan med nätaggergat från baksidan
Detta är en annan vinkel. Rakt över ramminnesplatserna. I detta moderkort har vi fyra stycken. Du trycker ner ramminnet vertikalt och pressar försiktigt tills du märker det knäpper till och hållarna på sidorna går in i ändarna på ramminnet. Det är nu dags att sätta dit strömförsörjningen till moderkortet.
skruvar
Vi börjar med den fyrpoliga kontakten som som du ser längst ner på denna bilden. Tryck dit denna i de fyra nedersta hålen.
processor CPU med prestanda, HyperTransport-teknik, AMD64-teknik, integrerad minnesstyrenhet, Enhanced Virus Protection
Sedan trycker du dit den 12 poliga kontakten ovanpå den fyrpoliga i de sista hålen.
moderkort och datorlada
På framsidan av lådan har du en knapp för att starta datorn. Här finns även ett par små lampor som visar när datorn är på, när hårddisken arbetar och så vidare. Dessa regleras genom ett par andra kretsar. Det går ledningar från dessa kontakter på framsidan av datorn och dessa fäster du i ett par kontakter på moderkortet. Ofta får du med en adapter du kan fästa ledningarna i innan du trycker dit den på moderkortet. Kan vara enklare att använda denna. OBS!!! AC 97 kopplas på ett par kontakter strax utanför bild till vänster. Dessa är de kontakter som används till ljud och mikrofon på framsidan av datorn.
power on, reset och hd led
Den lampa som skall markera när hårddisken arbetar kallas för HDD Led och skall fästas på denna kontakt. Du har sedan den viktiga power on och reset kontakten som skall fästas på sina respektive kontakter. Här använder vi markeringarna på adaptern och kablarna för att få allting på rätt plats. Det kan vara svårt att läsa markeringarna på adaptern så det kan hjälpa du använder en lampa. När du har fått dit kablarna är det bara att placera denna rätt på moderkortet. Du har även markeringar på moderkortet för de olika kontakterna. billig dvd
Nedanför kontakterna som reglerar uppstart och reset av datorn har du kontakterna för SATA diskarna. Dessa ser lite speciella ut och är utformade på ett sätt så att du bara kan sätta dessa åt ett håll. Vi beskriver dessa kontakter lite bättre på Datordelar se mer här>>>
så här sätter du dit en sata disk
Själva hårddisken har två speciella kontakter. En för ström och en som pratar med moderkortet. Du hittar en strömkabel på nätaggregatet som monteras i hårddisken. Vi sticker sedan in ena ändan på signal sladden i moderkort och den andra på hårddisken.
flakt for cpu
Den sista kabeln för ström vi skall placera på moderkortet placeras nära nätaggregatet på denna bilden. Utan denna sladd startar inte datorn. Sladden har en lite speciell kontakt och hittar du bara var den skall sitta hittar du även vilken sladd du skall sätta här. Nätaggregatet ser du högst upp på denna bild.
kontakt for att ge flakt strom
DVD spelaren skall ha en ide kabel från moderkortet för att kunna fungera. Vi placerar en av dessa platta kablar i en IDE-buss. Vi beskrev denna typ av kontakt på datordelar, se mer här>>>. Du kan bara placera denna kabel åt ett håll i bussen. De nyare DVD-spelarna använder SATA och kopplas då in precis som hårddiskarna.
Kontakt Sitemap eller sidkarta