Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

IT support for anvandaren
Google drivrutiner.net

F8 i windows 10, kommandoprompten i windows 10, prestanda i windows 10

Några kommandon i powershell du kan använda på din windows

Windows powershell finns med från början på din windows 7. När det gäller windows 10 blir du tvungen att hämta powershell ute på microsoft.com. Du kan även läsa mycket om denna installation ute på doc.microsoft.com/sv-se/powershell/

Kolla vilken version du har av Powershell genom att köra kommandot $PSVersionTable i kommandoprompten. Du hittar din Powershell på windows 7 genom att trycka windows och sedan, i rutan "sök bland alla program och filer", skriva PowerShell. Du får nu fram PowerShell där du högerklickar och väljer "kör som administratör". Du får då fram en ruta med blå bakgrund där du kan prova dig igenom många kommandon. Väljer du även PowerShell_IE får du en väldigt kraftfull kompilator där du har möjlighet att programmera själv.

starta powershell
Genom att skriva PowerShell i sökfältet "Sök bland program och filer" får jag upp windows Powershell i olika varianter. Genom att högerklicka på windows PowerShell kan jag välja "kör som administratör".

kommandotolken
Så här skall det se ut när du valt att köra som administratör. Här har jag kört några kommandon som

Get-WMIObject -Class Win32_ComputerSystem
Vilken ger information om din dator.

Get-WMIObject -Class Win32_BIOS
Som ger information om din BIOS

Get-WMIObject -Class Win32_Baseboard
och denna om ditt moderkort.

Du hittar ett antal fler nyttiga kommandon på community.spiceworks.com samt technets library. Dessa från technets bibliotek är från Powershell version 2.0 som ingår i windows 7 men är lika användbara på den nya, version 4.0, som ingår i windows 10.

Du har väldigt många cmd-lets för att hantera Active Directory med powershell. se mer på technet.microsoft.com. Dessa behandlar mest win server 2008 men går även att använda i 2012.
Jag fann ett sätt att hitta alla printservrar på en domän. Här kör jag scriptet från själva domänen och hittar servrar som innehåller tjänsten printserver. Import-Module ActiveDirectory Get-ADObject -LDAPFilter "(&(&(&(uncName=*)(objectCategory=printQueue))))" -properties *|Sort-Object -Unique -Property servername |select servername

powershell ise
Väljer du PowerShell_ISE istället får du fram denna praktiska kompilator. Liknar mycket Visual Basic eller .net. När du skriver ett kommando eller punkt får du flera olika kommandon att välja på direkt efteråt.

Ute på microsoft virtual academy har du användbara videos. Som Using powershell to manage users in Office 365. du kan behöva en senare modell av powershell om du fortfarande kör windows 7. Se mer här>>> och här>>>

Manage Office 365 with Office 365 PowerShell från docs.microsoft.com.

Powershell 6 från docs.microsoft.com. Innehåller mycket grunder till att komma igång med powershell.

Kortkommandon för Internet Explorer

about cmd ip commands

windows xp command line tools


windows 10 pro 300 kronor
Köp licensnyckeln till windows 10 pro för endast 29$ eller 295 skr
OBS!!! Priserna skiftar efter tillgång/efterfrågan. Jag ser det kan skilja 10$ beroende tid på dygnet eller dag i veckan så det kan löna sig titta nästa dag.