IT support for anvandaren
Google drivrutiner.net

Red Baron | Combat flight simulator | Gratis onlinespel

Jag lägger här upp några förslag för att trimma ditt system för spel.

Microsoft combat flight simulator 3 har en enorm grafik vilket kräver väldigt mycket av ditt system. Det finns tre huvudsakliga hack du kan lägga i registret för att få windows kärna att flyta bättre. Innan du lägger in dessa hack tycker vi du skall börja med att avinstallera alla program du inte använder som msn explorer. msn messenger o.s.v. för dessa knycker bara prestanda. Messenger följer med från starten i windows xp men inte Vista. För att ta bort messenger på windows xp klickar du Start->Kör och skriver "GPEDIT.MSC " och klickar på o.k. Du får nu upp ett fönster med vilka program och andra tjänster som skall starta när du startar windows. Här väljer du Datorns konfiguration, Administrativa mallar, Windows komponenter, Windows Messenger för datorns konfiguration. Här kan du aktivera antingen att messenger inte startar automatiskt när windows startar genom att klicka aktivera eller tillåta eller inte tillåta att messengers körs på denna datorn på samma sätt. Vill du ta bort messenger bara för en användare gör du lite annorlunda. Här klickar du på "per användare " istället, gå till användar configuration, Administrativa Mallar, Windows komponeter och Windows Messenger. Detta sista tillvägagångsätt gör att du kan sätta upp ett konto bara för spel på ding dator där du, i detta användar kontot stänger av för messenger och använder ramminnet till spel istället.

Här går vi in och ordnar registret så att windows använder cache minnet bättre

För att kunna utnyttja dessa inställningar i registret behöver du minsta 512MB ramminne. Ramminne är väldigt billigt just nu och vi tycker du skall passa på att uppgradera. Se mer på vår datorbyggar skola>>> .
En ändring av värdet på LargeSystemCache från 0 till 1 gör att allt system minne utom 4MB av windows kärna körs i ramminnet. De sista 4 MB är till för diskcachen och om mer behövs så ordnar windows xp detta själv. Detta hack gör ditt system en bra bit bättre men kan, i vissa fall, göra vissa applikationer lite ostabila. Framförallt om de är väldigt intensiva. Vi märkte dock ett betydligt bättre flyt på combat flight simulator 3. Precis som i den förra modifikationen, när vi inaktiverade virtuellt minne på hårddisken se mer här>>>

sa har kommer du at registereditorn

Här skall du hitta nyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\LargeSystemCache:

modifiera

Detta värde högerklickar du på och väljer ändra.

aktivera ramminnet

Du får nu fram en parameter som du skriver 1 i. Du har nu aktiverat windows register för att använda systemcachen bättre. En annan sak som blivit vanligt på våra nya processorer är en större Level 2 cache. XP är bara konfigurerat för att använda 512Kb och har du mer, som i de flesta av dagens cpu, talar du om för registret detta så här>>>


Kontakt Sitemap eller sidkarta