IT support for anvandaren
Google drivrutiner.net

Red Baron | Combat flight simulator | Gratis onlinespel

Jag lägger här upp några förslag för att trimma ditt system för spel.

Microsoft combat flight simulator har en enorm grafik vilket kräver väldigt mycket av ditt system. Det finns tre huvudsakliga hack du kan lägga i registret. Det vi tycker du skall börja med är att avinstallera alla program du inte använder som msn explorer. msn messenger o.s.v. för dessa knycker bara prestanda. Messenger följer med från starten i windows xp men inte Vista. För att ta bort messenger på windows xp klickar du Start->Kör och skriver "GPEDIT.MSC " och klickar på o.k. Du får nu upp ett fönster med vilka program och andra tjänster som skall starta när du startar windows. Här väljer du Datorns konfiguration, Administrativa mallar, Windows komponenter, Windows Messenger för datorns konfiguration. Här kan du aktivera antingen att messenger inte startar automatiskt när windows startar genom att klicka aktivera eller tillåta eller inte tillåta att messengers körs på denna datorn på samma sätt. Vill du ta bort messenger bara för en användare gör du lite annorlunda. Här klickar du på "per användare " istället, gå till användar configuration, Administrativa Mallar, Windows komponeter och Windows Messenger. Detta sista tillvägagångsätt gör att du kan sätta upp ett konto bara för spel på ding dator där du, i detta användar kontot stänger av för messenger och använder ramminnet till spel istället.

Så här trimmar du registret i windows xp för Combat flight simulator 3

Det finns tre huvudsakliga tricks för att få upp prestandan på ditt system. Framförallt om du har bra med ramminne i datorn. Ramminne är väldigt billigt just nu och vi tycker du skall passa på att uppgradera nu. Se mer på vår datorbyggar skola>>> . Du öppnar regedit genom att klicka Start->Kör och sedan skriva "regedit" i rutan. Klicka på o.k och du skall nu få upp register editorn. Här skall du hitta HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\ Disable Paging Executive: XP skickar data till hårddisken. Vi kan stoppa detta och hålla mer data i ram eller arbetsminnet vilket ger en klart bättre prestanda. Alla som har mer än 256 MB ramminne bör ställa in registret så här. Inställningarna vi ändrar är värdet för DisablePagingExecutive från 0 till 1. Högerklicka på DisablePagingExecutive och välj ändra. Ändra siffran 0 till1. Detta gör att arbetsminnet håller sig i ramminnet istället. En annan registernyckel som kan vara värd att ändra på är LargeSystemCache om du har mer än 512Kb cache i cpu:n. Du gör likadant här. Högerklickar på nyckeln och ändrar från 0 till 1. Detta gör att kärnan i din windows xp körs i minnet och ger en duktig prestandaökning.

Har upptäckt att detta fungerar även på windows 7. Windows 7 använder fortfarande de gamla inställningarna för DisablePagingExecutive och LargeSystemCache .

RAF Combat Flight Simulations
En sida på en gratis webserver med många användbara hemmabyggda missions, flygplan plus verktyg

Fly Away Simulation
mest för CFS3 och vanlig flygsimulator


Kontakt Sitemap eller sidkarta