IT support for anvandaren
Google drivrutiner.net

Red Baron | Combat flight simulator | Gratis onlinespel

Så här får du med secondlevel cache i gamla windows xp.

Microsoft combat flight simulator 3 har en enorm grafik vilket kräver väldigt mycket av ditt system. Det finns tre hack du kan lägga i registret för att få spelet eller windows att flyta bättre.
Innan du lägger in dessa hack tycker vi du skall börja med att avinstallera alla program du inte använder som msn explorer. msn messenger o.s.v. för dessa program som startar automatiskt vid starten knycker bara prestanda. Messenger följer med från starten i windows xp men inte Vista. För att ta bort messenger på windows xp klickar du Start->Kör, skriver "GPEDIT.MSC " och klickar på o.k. Du får nu upp ett fönster med vilka program och andra tjänster som skall starta när du startar windows. Här väljer du Datorns konfiguration, Administrativa mallar, Windows komponenter, Windows Messenger för datorns konfiguration. Här kan du aktivera antingen att messenger inte startar automatiskt när windows startar genom att klicka aktivera eller tillåta eller inte tillåta att messengers körs på denna datorn på samma sätt. Vill du ta bort messenger bara för en användare gör du lite annorlunda. Här klickar du på "per användare " istället, gå till användar konfiguration, Administrativa Mallar, Windows komponeter och Windows Messenger. Detta sista tillvägagångsätt gör att du kan sätta upp ett konto bara för spel på din dator där du, i detta användarkontot stänger av för messenger och använder ramminnet till spel istället.

För att få windows xp att utnyttja din L2 cache gör du så här

När windows xp började säljas fanns det inte mycket till cache på processorn. De största L2 cacherna hade 256MB och det var inte förrän sp1 kom ut den upptäckte 512MB L2 cache. De senaste processorerna har ända upp till 2 MB L2 cache och för att windows skall utnyttja hela denna cache är du tvungen att även här göra en liten modifiering. Precis som i de förra modifieringarna går du in i HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\ och väljer här SecondLevelDataCache

sa har kommer du at registereditorn

markera HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\ SecondLevelDataCache:och högerklicka.

modifiera

Du högerklickar och väljer ändra. Här får du klicka i decimal och skriver värde 1024 om du har 1MB L2 cache och 2048 om du har 2MB L2 cache. Klicka sedan o.k och du märker en avsevärd skillnad på många spel.

 

Denna modifiering gör att xp utnyttjar ditt cacheminne på processorn bättre och gör att ditt spel flyter avsevärt smidigare. Vi upptäckte en kraftig förbättring på combat flight simulator 3. Datorer med mer än 512 KB L2 cacheminne bör utnyttja denna inställning. För att sedan få systemcachen att flyta bättre använder du nyckeln LargeSystemcache i samma mapp. Se mer på denna sidan>>>


Kontakt Sitemap eller sidkarta