IT support for anvandaren
Google drivrutiner.net

Exchange, Lync, Office 365

Tips för ditt arbete med Sharepoint i Office 365

Sharepoint designer var väldigt populärt när det dök upp 2014. Tyvärr har Microsofy lagt ner utvecklingen på verktyget och det vill säga det inte hänger med längre. det finns dock en massa andra verktyg du kan använda som dreamweaver. Du använder design manager för att importera mallar eller designs från dreamweaver. skapa html sidor vilka sedan synkas till aspx sidor. Du ser en bra genomgång av detta på blog.navantis.com. En annan på forums.adobe.com.

utbildning
Pluralsight ger dig de kunskaperna du behöver för att komma ut som IT tekniker, utvecklare och användare

gdpr i office 365
Du har från Januari i år en färdig applikation du kan använda för att hitta uppgifter om anställda, kunder eller andra genom att söka igenom hela webbplatsen. Denna mailar sedan den information som finns om en viss person i dokument eller filer. Mycket användbart om någon vill veta vad du har lagrat om dem på ditt företag. Eller om någon vill du raderar deras information. Här har du appen du implementerar i din sharepoint. Du kan läsa mer om hur Microsoft bär sig åt ute på blogs.technet.microsoft.com


Du får en snabb genomgång hur du använder det av microsoft.

gdet kan vara svårt att hitta inställningar för språk i sharepoint
Jag hör många som har svårt att hitta språkinställningar i sharepoint. Även om du ställt in språket till något annat i admin center på office 365 riskerar du, likväl, att få de svenska språkinställningarna på din sharepoint. Det går dock att hitta under webbplatsinställningar->språk

Jag lägger här in andra tips för sharepoint.

När du hanterar många användare på ditt företag eller organisation kan det vara fördelaktigt att skapa olika groups. Du har både dynamic och office 365 groups. Här kan du även skapa groups för konferensrum, skrivare, datorer och mycket annat. Med dessa sistnämnda grupper har du möjlighet att knyta ihop dem med en kalender så stt när någon vill boka ett konferensrum, dator, skrivare eller liknande skickar de bara ett mail till denna adress med tidpunkt samt datum.

Läs mer om groups på support.office.com

Groups ger dig möjlighet att ställa in flera olika rättigheter. Du sätter ju polycies för groups och binder användare till groups vilket gör allt mycket enklare samt mer översiktligt om du har många användare på arbetsplatsen. Du hittar en överblick av dessa på Understanding permission levels in SharePoint hos support.office.com

Du har flera bra artiklar om sites och sitecollections på docs.microsoft.com.

Sharepoint ger dig möjlighet att sätta upp ett duktigt intranät. När det gäller de vanliga sites på sharepoint brukar de se ut så här:
<company>.sharepoint.com -> default site collection
<company>-my.sharepoint.com -> Default mysite ligger på onedrive
<company>-public.sharepoint.com -> Vanlig public site Denna kan du ändra namn på.

Förutom dessa sites har du även möjlighet att ordna sub-sites. Du ser mer om skillnader ute på sharepointmaven.com samt sharepointmaven.com/site-vs-subsite-sharepoint/.

Owners Group bara har Full permission men inte på site collection
IRM Information Rights Management in Office
Rättigheter i sharepoint kan säkert göra många förvirrade. Du hittar en bra beskrivning på rättigheter i Sharepoint på docs.microsoft.com.
När det sedan gäller att sätta upp andra rättigheter. Exempelvis om du vill ha en editor grupp som skall kunna skriva men inte ta bort artiklar(delete) blir du tvungen att sätt upp en ny rättighet(permission). Detta gör du i toppen av siten som administratör. Du ser en bra video om hur du bär dig åt på

Just nu byts en massa applikationer ut på sharepoint eller office 365. Yammer byts ut mot Newsfeeds
Yammer -> Share with Groups and External networks, search Groups/Networks, good for external contacts
Newsfeed -> Share with sites but no Cross organizational, Search all content, good for team collaboration inside the company

När det gäller sharepoint vill ju microsoft du skall använda visual studio för att göra web parts. Se mer på msdn.microsoft.com

du har flera gratis onlinekurser om sharepoint på microsoft.com/en-ca/learning/

Intressant artikel om hur du hanterar global navigation på sharepoint. Kommer från sidan topsharepoint.com

How to configure SSL on IIS with PowerShell en intressant artikel från techtarget om hur du använder powershell för att få till SSL på din sharepoint site. Innehåller även andra bra kommandon för att konfigurera din sida.

Create and manage pages in a publishing site från support.office.com .

En användbar funktion i Sharepoint är flow. Förut fanns något som hette work-flow vilket nu är vidareutvecklat till Flow. Med denna kan du åstadkomma en massa funktioner som gör arbetet för dig. Med flow har microsoft gjort det enklare att hantera olika körscheman. Här kan du ställa in saker som backup, vad som händer när någon loggar in i AD eller hämtar meddelanden, skapa en tweet när du gör ett nytt inlägg på newsfeed, godkänna eller förneka semesterbegäran plus tusentals andra möjligheter. Du har även möjlighet att ansluta flow till ett hundratal andra appar i sharepoint. Den fungerar även på din mobiltelefon om den går på android. Microsoft säger de är på G med flow för iOS också(iPhone). Du kan se mer om hur du bär dig åt ute på aka.ms/flowbutton. Här finns även flera videos som guidar dig i användandet. Se mer på docs.microsoft.com . Du hämtar mallar samt mycket support ute på ms.flow.microsoft.com

En sak i bloggen på sharepoint som kan se lite märklig ut om du jämför med vanliga bloggar är att du inte kan spara som utkast eller save as draft. Det vill säga spara ett förslag innan du publicerar det. För att få till denna funktion är du tvungen att gå in i manage posts->list settings->versioning settings->och settings. Du skall nu få fram en knapp för "save as draft" till höger om "edit" fliken. se mer på answers.microsoft.com. Många blir även irriterade över att en massa arbete de lagt ner på ett dokument går förlorat när de inte har möjlighet att spara som utkast(draft). Det skall finnas en papperskorg till vänster av menyn på sharepoint där du kan återskapa borttagna filer. Du skall även kunna hitta dem i <site URL>_layouts/recyclebin.aspx , <site URL>_layouts/AdminRecycleBin.aspx eller <site URL>_layouts/AdminRecycleBin.aspx?View=2 där View=2 är den sista sidan. Det händer även ofta många kryssar i "don't show this message agian" när rutan om "To allow you edit offline, this document will be stored on your computer in sharepoint drafts" . För att få tillbaka denna möjlighet får du gå in i registret HKCU\Software\Microsoft\Office\Common\Offline\Options\ShowCheckOutDialog och ändra värdet här från 0 till 1.

 

.

Powershell kommandon för sharepoint

docs.microsoft.com

SharePoint Online Management Shell är ett bibliotek av powershell kommandon du kan använda för att konfigurera sharepoint via powershell. Går oftast mycket snabbare än när du använder den grafiska miljön.

Vill du lägga en help desk med tickets på sharepoint gör du så här: Use of Microsoft flow to build ticketing System in SharePoint

SharePoint PowerShell från docs.microsoft.com

Technical reference for SharePoint Server
Mycket matnyttigt utifrån docs.microsoft.com'

Dos kommandon för sharepoint
Jag ser vid flera tillfällen användarna har svårt att hantera filer eller öppna sidor på sharepoint. Detta kan bero på flera saker. Bland annat om en sida blivit flyttad, användaren har bytt namn, avdelning, uppgifter eller liknande. Ett sätt att få tillbaka åtkomst kan vara att köra ett litet hack i registret. Om du öppnar cmd promten och klistrar in detta kommando
REG ADD "HKCU\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Identity" /v EnableADAL /t REG_DWORD /d 1 /f och tryck enter så finns det en chans att registret återgår till det "normala" igen. Gå in som vanlig användare(alltså ej administratör). Kom ihåg att starta om datorn efter detta hack.
Utveckling Excel
Lite länkar till alla makron och VBA i excel .

lär dig genom att ladda ner färdiga makron
ozgrid.com

du kan alltid börja med att använda exempel från ozgrid tills du förstår VBA. Ladda ner gratis.

Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner