Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

IT support for anvandaren
Google drivrutiner.net

Några förkortningar angående nätverk som kan vara bra att ha.

Ett gäng förkortingar som kan vara bra att ha till hands:
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol kommunikationsprotokoll för Internet som tilldelar klienten en tillfällig IP-adress varje gång denna kopplar upp sig .
*kommentar: Du har möjlighet att förnya din IP-adress på XP-datorn genom att använda kommandoprompten.
Kommandoprompten får du fram genom Start->Kör->skriv"cmd"->Ok .
Du får nu fram en svart ruta där du kan förnya IP-adressen genom att skriva "ipconfig /renew" och trycka enter. Du skall nu få fram datorns IP-adress, gateway och subnät. Läs mer på denna sidan>>>
DMZ Demilitarized Zone demilitariserad zon, datornät upprättat mellan externt nät (Internet) och lokalt nät där de datorer placeras som driver tjänster vilka skall nås utifrån; all trafik till och från dessa tjänster regleras av en brandvägg. En slags helt öppen dator.
DNS domain name system domännamnssystemet i Internet, som hanterar översättning mellan domännamn och IP-nummer (och tvärtom)
GHz Gigahertz enhet för frekvens angiven i miljarder svängningar per sekund
LAN Local Area Network lokalt datornät, oftast begränsat till ett eller flera hus som tillhör samma organisation (t.ex. ett företag, en skola eller en bostadsrättsförening)
MHz Megahertz enhet för frekvens angiven i miljoner svängningar per sekund
NAT Network Adress Translation. Används i routrar får att omvandla inkommande IP adress till en annan. Mycket användbart för bredbandsroutrar där du skall dela ut en ipadress till flera datorer. Datorerna får sedan varsin intern IP adress genom en DHCP server i routern och döljer sin ip-adress genom routerns NAT brandvägg. På utsidan får den alltså ip adress från bredbandsleverantör och på insidan från dhcp servern i routern.
NIC Network Interface Card nätkort, instickskort för anslutning till datornät
Ssid, service set identifier, är ett id som kopplas till alla paket i ett
wlan. Alla kort och accesspunkter i detta WLAN måste använda samma ssid. Brukar du ofta se på en router eller accesspunkt.
TCP Transmission Control Protocol protokoll i TCP/IP-nät; möjliggör för två värddatorer att etablera förbindelse med varandra, utbyta dataströmmar, säkerställer att alla datapaket kommer fram och att de levereras i samma ordning som de sändes
Wi-Fi Wireless Fidelity trådlöst lokalt nät (WLAN) med så hög kapacitet att det kan kallas bredband; anspelar på beteckningen Hi-Fi som tidigare användes om ljudanläggningar som lät bättre än genomsnittet
WPA, Wifi Protected Access, en standard som utvecklades för att ge en bättre säkerhet än WEP. Här finns två olika standarder att välja på. WPA och WPA2. Läs mer om hur du ställer in WPA på en Belkin router här>>>
WLAN Wireless Local Area Network, trådlöst nätverk. Är väldigt inne just nu. Vi som arbetar med nätverk är fortfarande inte helt nöjda med hastighet och åtkomlighet. Läs mer om trådlöst nätverk på denna sidan>>> WLAN skall inte förväxlas med
VLAN, Virtuellt LAN som används vid trafik genom switchar. Man lägger till en extra header på paketet och kan med denna metod styra trafiken mellan och genom switchar. En slags hårdvarukonfigurering. Du kan även använda det på många routrar för att simulera ett nätverk. Mycket underhållande och lärorikt.
Du hittar mer förklaringar ute på http://www.kth.se och http://www.idg.se