IT support for anvandaren
Google drivrutiner.net

Här hittar du support och hjälp för dina produkter från Logitech.

Vi lägger upp de huvudsakliga problemen du kan råka ut för när det gäller Logitechs produkter. Kom ihåg att USB portar kan också ställa till problem. Det kan vara en bra idé någon gång att kolla enhetshanteraren så att du inte har för många USB enheter här. Har du för många längst ner i enhetshanteraren använder du ett ps2 kopplat tangentbord och mus för att ta bort dessa enheter. Starta sedan om datorn och installera USB enheterna en och en. OBS!!! Stoppa inte in en ps2 enhet innan du stängt av datorn.
Webcam
Felsökning av quickcam
Quickcam är det program som följer med din webbkamera och här kan du ställa in olika saker som mikrofon, vilken kamera du skall använda, ljudkort och så vidare. Ibland så fungerar inte quickcam som det borde och då får du felsöka lite annorlunda. Vi ger några tips på denna sidan>>>
Inställningar för quickcam
Vi går igenom de inställningar du kan göra i quickcam som fokusering, spara bilder, redigera ljud och så vidare här. Många gör fel när de korrigerar mikrofon eller ljudkort och får då varken bild eller ljud i sin messenger, skype eller yahoo.
tangentbord, möss
Setpoint går att använda till mycket. Vi beskriver ett par sätt att använda det på här>>>
Du kan, bland annat, använda setpoint för cad program med ett par hack.
Sa här använder du scroll knappen för att zooma exempelvis.
Saknade flikar i setpoint
Tyvärr får några problem efter installation av setpoint och saknar då möjligheter att konfigurera sitt tangentbord eller mus. Vi visar ett sätt att korrigera problemet.
Setpoint går att använda till mycket. Vi beskriver ett par sätt att använda det på här>>>
Du kan, bland annat, använda setpoint för cad program med ett par hack.
Sa här använder du scroll knappen för att zooma exempelvis.

När det gäller quickcam har du nu Logitech webcam software istället. Denna är lättare att använda och jag skall gå igenom även dessa inställningar senare.
Kontakt Sitemap eller sidkarta