IT support for anvandaren
Google drivrutiner.net

Kortkommandon från tangentbordet i Mac OS X

Garanti | Index | Ipad | Iphone | Kortkommandon

Macintosh har ett hundratal genvägar för att komma åt olika funktioner och applikationer i din Mac OS X. Dessa jag skriver här går att använda i Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.4, OS X Mountain Lion, Mac 
OS X 10.3, OS X Lion och Mac OS X 10.5

macintosh keyboard
Dessa tre tangenter ser du längst ned till vänster på de flesta av macintosh tangentbord. Vänstra Alt-tangenten kallas även för Alt. Tangenten du ser i mitten på denna bild. Andra användbara tangenter är de du ser högst upp på tangentbordet. Funktionstangenterna F1-F12. Exempelvis F3 använder du för att öppna Dash-board eller program-mappen.

Vanliga kommandon

Cmd+A - Markera allt

Cmd+Alt+A - ta bort markering

Cmd+Shift+A - Öppna applikationsmappen.

Cmd+C - Kopiera.

Cmd+Shift+C - Öppnar fönster för datorn

Cmd+shift+D - Öppnar skrivbordsmappen

Cmd+E - Mata ut dvd/cd

Cmd+F - Söka med spotlight.

Kommandon du kan använda vid start av datorn

Använd Alt(vänstra alt-tangenten) när du startar för att starta i felsäkert läge(safe mode). Du håller den nedtryckt tills du kan välja safe mode(felsäkert läge)

Vänster Shift - undvika auto login

C - Boota från dvd/cd skiva, USB eller annat media

T - Starta från något som är kopplat till FireWire

N - Starta från Netboot service

X - tvinga Mac OS X att starta om inte någon bootbar disk är åtkomlig

D - använd Apples hårdvarutest

cmd+R - använd recovery (OSX och senare)

cmd+V - starta i Verbose mode

cmd+S - starta i singel mode

cmd+Alt+R - Reste NVram

 

Kommandon som öppnar och jobbar i olika program

Cmd-Alt-A Avmarkera alla objekt
Cmd-Shift-A Öppna Applikations mapp
Cmd-C Kopiera till urklipp
Cmd-Shift-C Öppna fönstret för datorn
Cmd-D Duplicera markerat föremål
Cmd-Shift-D Öppna mappen för skrivbord
Cmd-E Mata ut
Cmd-F Hitta liknande i Spotlight
Cmd-Shift-F Hitta matchande namn på fil i Spotlight
Cmd-Alt-F Sökrutan i Spotlight
Cmd-Shift-G Gå till mappen
Cmd-Shift-H Öppnar användarens hemma-mapp
Cmd-I Få information
Cmd-Alt-I Visa Inspector
Cmd-Control-I Få summering av Info
Cmd-Shift-I Öppna iDisk
Cmd-J Visa options
Cmd-K Anslut till serverr
Cmd-Shift-K Öppna fösntret nätverk
Cmd-L Gör att alias av valt objekt
Cmd-M Minimera fönster
Cmd-Alt-M Minimimera alla fönster
Cmd-N Nytt Finder fönster
Cmd-Shift-N Ny mapp
Cmd-Alt-N Ny Smart map
Cmd-O Open selected item
Cmd-Shift-Q Logga ut
Cmd-Shift-Alt-Q Logga ut direkt
Cmd-R Visa alias original
Cmd-T Lägg till i Sidebar
Cmd-Shift-T Lägg till i Favoriter
Cmd-Alt-T Göm verktygsfält / Visa verktygsfät i Finder fönster
Cmd-Shift-U Öppna Utilities mapp
Cmd-V Klistra in
Cmd-W Stäng fönster
Cmd-Alt-W Stäng alla fönster
Cmd-X Klipp ut
Cmd-Alt-Y Bildspel (Mac OS X v10.5 och senarer)
Cmd-Z Ångra / Gör om
Cmd-1 Se som ikon
Cmd-2 Se som lista
Cmd-3 Se i kolumner
Cmd-4 Se som Cover Flow (Mac OS X v10.5 och senare)

Cmd-Komma (,) Öppna Finder preferencer
Cmd-Accent (`) Växla mellan öppna finder fönster
Cmd-Shift-Frågetecken (?) Öppna Mac hjälp
Cmd-Left Bracket ([) Gå till föregående mapp
Cmd-Right Bracket (]) Gå till nästa mapp
Cmd-Up Arrow Öppna mappen som innehåller nuvarande mapp
Cmd-Control-Up Arrow Öppna mappen som innehåller nuvarande mapp i ett nytt fönster
Cmd-Down Arrow Öppna markerat objekt
Cmd-Shift-Up Arrow Aktivera skrivbordet
Right Arrow (i Lista) Öppna vald mapp
Left Arrow (i Lista) Stäng vald mapp
Alt-klicka disclosure triangeln (i Lista) Öppna alla mappar i den valda mappen
Alt?dubbel-klick Öppna en mapp i ett separat fönster, stänga nuvarande fönster
Cmd?dubbel-klick Öppna en mapp i separat fönster
Cmd-klick fönster titel Se mapparna som innehåller nuvarande fönster
Cmd-Tab Växla Se nästa applikation
Cmd-Shift-Tab Växla program, baklänges
Cmd-Delete Flytta till papperskorgen
Cmd-Shift-Delete Töm papperskorgen
Cmd-Shift-Alt-Delete Töm papperskorgen utan att bekräfta
Blanksteg (eller Cmd-Y) Snabb titt(Mac OS X v10.5 eller senare)
Cmd tangent när du drar Move dragged item to other volume/location (pointer icon changes while key is held--see this article)
Alt tangent när du drar Kopiera draget objekt(pekarens ikon förändras medan Alt(alt)-tangenten är nedtryckt)
Cmd-Alt tangent kombination medans du flyttar objekt Gör ett alias av draget objekt. Pekarens ikon förändras under tiden du drar objektet.