IT support for anvandaren
Google drivrutiner.net

Ett annat sätt att få igång windows zero configuration utility kan vara i kommando-tolken

Skulle du inte få fram fliken trådlösa nätverk i egenskaper på ditt trådlösa nätverk kan du faktiskt starta Wzc i kommandoprompten. Detta gör du genom att klicka start->kör, skriva in "cmd" och klicka "O.K". Här får du nu fram ett svart fönster med möjlighet att köra kommandon i kommandotolken eller DOS.

I kommandotolken skriver du in kommandot

net start wzcsvc

och trycker enter. Nu skall windows zero configuration utility starta och du får fram fliken trådlösa nätverk igen. precis som på bilden nedanför.

Här klickar du på fliken trådlösa nätverk
så här får du igång windows zero configuration utility
Och kan då kryssa i en ruta med "Använd windows för att konfigurera detta trådlösa nätverk".

Skulle nu inte detta heller fungera får du kolla hur det ser ut i kontrollpanelen. Se mer här>>>