IT support for anvandaren
Google drivrutiner.net

För att bevara dina email längre än vad policyn säger blir du tvungen att skapa en ny mapp i din outlook.

I din vanliga inkorg på outlook blir det svårt att ändra policyn. Här blir du tvungen att ändra GPO:n men du kan även skapa en ny mapp i din klient och då skriva en annan bevarande policy här.

Så här skapar du en ny princip.
börja med att skapa en ny mapp

Börja med att högerklicka på din mailadress och välj skapa ny mapp.

Markera sedan mappen och klicka på tilldela princip
tilldela princip

När du markerar din nya mapp klickar du på tilldela princip.

ange mapprincip

Du väljer här ange mapprincip.

never delete

Här kan du då ange mapprincip som "never delete".

skapa en ny regel

För att sedan få dina mails i denna folder blir du tvungen att skapa en ny regel. Det gör du genom att klicka på regler och sedan välja skapa regel. Här kan du då välja att lägga dina mail i den mapp du precis har skapat.

Du kan använda powershell för att ändra arkiveringsprinciper med kommandot Set-RetentionPolicyTag "Default 2 year move to archive" -Name "Default 3 year move to archive" -AgeLimitForRetention 1095 får du 3 års sparande, 1095 är lika med 1095 dagar vilket är tre år. Vill du nu ta bort denna regel använder du $false i slutet. Exempelvis Set-RetentionPolicyTag "Default 2 year move to archive" -RetentionEnabled $false. Läs mer på docs.microsoft.com.

default apps

Något annat jag ser när office 365 installeras på en windows 10 dator är att den vanliga windows mailen ligger kvar vilket kan vara lite irriterande. Med office 365 får du ju outlook vilken kopplas ihop med alla andra program i office 365 paketet. För att få windows att använda outlook riktigt får du gå in i inställningarna. För att komma dit använder du två tangenter. Här kör du kommandot win+i(du håller nere windows tangenten och trycker sedan bokstaven i). Se mer här>>>

Kontakt Sitemap eller sidkarta