IT support for anvandaren
Google drivrutiner.net
gratis tester för 70-410 cerifieringen, Gratis skolor på video för windows 2012 server, index, powershell windows 2012 server, subnetting

Några länkar och annat nyttigt för hyper-v i windows 2012 server r2.

altaro.com erbjuder massor av verktyg för hyper-v i windows server. Bland annat vmconnect.exe vilken ger dig möjlighet att mounta en virtuell maskin via port 2179.

Use local resources ibland vill du installera ett operativsystem från din usb eller dvd till någon virtuell maskin på din dator. Då kan denna modul vara nödvändig.

Remotely manage a hyper-v host om du vill konfigurera din server eller virtuella maskin från någon annanstans behöver du modulen Enable-PSRemoting

Microsoft Windows Server 2012 LAR Resource Kit September 2012
Videos och tutorials angående windows 2012 server r2.

Du behöver windows 10 pro för att kunna hantera hyper-v eller virtuella maskiner på din dator. Köp en licensnyckel för Windows 10 Professional från 10$(100 skr)här>>> Product Key - Download Link - Digital Code

Kontakt Sitemap eller sidkarta