IT support for anvandaren
Google drivrutiner.net
Gratis skolor på video för windows 2012 server, hyper-v windows 2012 server, index, powershell windows 2012 server, subnetting

Några nyttiga kommandon i dos prompten för windows 2012 server r2.

Det finns många nyttiga kommandon du kan använda när du arbetar med nätverk, policies och så vidare i windows. Du har säkert sett gpupdate /force vilket är ett kommando du kör i kommandoprompten när du inte har tid att vänta 90 minuter på att dina policies skall ge verkan. Detta kommando gör att policyn startar direkt.

Ett annat kommando som ger bra effekt är netsh int isa set state disabled vid tillfällen då du kan pinga en annan dator men inte se den i explorer. Detta kommando tar bort alla tunnelprotokoll mellan dig och den maskinen du vill se.

Du kan även aktivera ditt windows eller förnya din provversion slmgr i dosprompten.

Detta gör du genom att skriva slmgr -rearm i dosprompten.

Vill du nu aktivera din windows via dosprompten skriver du slmgr /ipk <xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx> där xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx är ditt licensnummer.

Du ser mer om kommandot slmgr på techjourney.net.

När du arbetar med core server, det vill säga du inte har något grafiskt gränssnitt kan det vara bra att känna till några kommandon. Här startar du i kommandoprompten. Mycket kan du konfigurera med kommandot sconfig.exe. Bland annat namn på datorn, nätverk, domän samt mycket annat. Denna miljö ger dig 15 olika alternativ vilka du då väljer från sconfig.

Jag har märkt att ibland råkar vi få engelskt tangentbord och då kan det förenkla en del att du konfigurerar till svenskt genom att använda kommandot control intl.cpl.

change keyboard layout
Genom att skriva control intl.cpl får du fram nästa skärm:

skifta tangentbord
Var du kan ändra på väldigt många inställningar. Nu är denna tagen från en windows 7 dator men gränssnittet ser nästan likadant ut på windows 2012 r2 core. Detta kommando fungerar även på klienter som windows xp till 10.

Ett annat kommando som kan komma till hands är när du tappat routingtabellen på datorn. Du använder då New-NetRoute i powershell. Se mer på docs.microsoft.com

Det kommer förmodligen ett par frågor om subnetting. Detta kan vara lite besvärligt att förstå sig på då vi inte använder så mycket binära tal i dagliga livet. jag försöker mig på en enklare förklaring här>>>

Microsoft Windows Server 2012 LAR Resource Kit September 2012
Videos och tutorials angående windows 2012 server r2.

Du har fler kommandon här


Nyttiga doskommandon för Active directory.

Kontakt Sitemap eller sidkarta