Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

IT support for anvandaren
Google drivrutiner.net

Gratis skolor på video för windows 2012 server, hyper-v windows 2012 server, index, kommandoprompten windows 2012 server, subnetting

Powershell i windows 2012 server r2.

Powershell är ett verktyg som klarar mycket. Det är mycket kraftfullt. Se dock till att RTFM(Read The Fucking Manual) innan du startar. Jag lägger ut några nyttiga länkar här.

docs.microsoft.com innehåller mycket information. Mycket användbart.

technets tips för powershell i active directory

technet library

Microsoft Windows Server 2012 LAR Resource Kit September 2012
Videos och tutorials angående windows 2012 server r2.

Några bra kommandon i powershell. Bra att ha framme när du behöver ordna mågot i ditt AD.

Jag fick ett problem med att hitta alla printservrar på en domän och använde då printerköerna för att hitta dem. Det var ganska många printservrar på denna domän så jag valde att få dem på en notepad. Get-ADObject -Filter 'objectClass -eq "printQueue"' -Properties ShortServerName | Select-Object -ExpandProperty ShortServerName -Unique | Get-ADComputer | Out-File -filepath C:\ps\process.txt Här har jag skapat folder ps innan jag körde scriptet