Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

IT support for anvandaren
Google drivrutiner.net

Gratis skolor på video för windows 2012 server, hyper-v windows 2012 server, index, powershell windows 2012 server

Det kommer några frågor om subnetting i många certifieringar.

Därför kan det vara bra att ha lite hum om hur du räknar. I subnetting räknar du med binära tal. Med binära tal menas siffror som endast har två värden. 0 eller 1. 0 eller 1:an är en bit. Du ser ofta Megabit i hastighet eller bandbredd på ditt bredband hemma. Åtta bitar är lika med en byte. En ipadress v4 består oftast av 4 bytes eller 32 bitar(8x4).

Formeln för att räkna ut subnät ser ut så här. Antal ipadresser du kan hysa får du genom att använda 2h-2 där h är antalet bitar du lånar på ip adressen. I en oktett till ipadress v4 kan du inte använda de första och sista talen. Mycket för att det, helt enkelt, inte finns plats för dem. Försöker du använda 0 i en oktett av binära tal så finns den helt enkelt inte. Likadant när det gäller siffran 256. Här finns 256 värden men första värdet är ju 0. Vilket innebär att du räknar bort 0 samt 256. En ipadress består av 4 delar, när vi talar v4, med 8 bitar i varje. En vanlig ipadress för ett c-nät(som det du oftast ser hemma på ditt lokala nätverk) är 192.168.0.1. Här används 3 oktetter för nätverket och 1 oktett för dina ipadresser(hosts). Denna ipadress ser ut så här binärt: 11000000.10101000.00000000.00000001 då du delar upp ip adress i "klossar" om 2 värden. Du börjar från höger med värdet 0 eller 1, du fortsätter sedan ett steg åt vänster där du får värdet 0 eller 2, fortsätter du sedan ytterligare ett steg åt vänster får du värdet 0 eller 4, det fortsätter sedan till 0 eller 8 ytterligare ett steg till vänster och fortsätter likadant tills du når 16,32,64 och 128. Du adderar dessa värden vilket vill säga att för den första oktetten till vänster får värdet 128+64 vilket är lika med 192. Nästa får värdet 128+32+8 vilket är lika med 168. Du kan tänka så här för varje oktett: 128|64|32|16|8|4|2|1. Det vill säga att du anger om värdet är siffran i biten eller inte. Om vi nu använder alla 8 bitar hos sista oktetten får vi alltså formeln 28-2 vilket ger 254 hostar eller ipadresser du kan hysa på detta nätverk. Om vi sedan tittar på sista oktetten till höger(den med 00000001) har vi här möjlighet att klämma in 254 olika värden. det vill säga vi har möjlighet att lägga in 254 olika ip adresser, noder eller hostar på detta subnätet. Vi får då ett subnät som ser ut så här: 255.255.255.0. Skulle du nu inte behöva 254 hostar på ditt subnät utan endast 60 hostar har du möjlighet att använda ännu fler. Du "lånar" då bitar från högra oktetten. Skall du hosta 60 enheter behöver du endast 32+16+8+4. Det vill säga 01111000 eller 6 bitar vilket då innebär du lånar de första två bitarna i hostnätet(oktetten till höger) till ditt nätverk. Om du då lägger ihop 128+64 får du 192 och ipadress 255.255.255.192 i subnät. Lånar du tre bitar i den högra oktetten får du 23 = 8 vilket ger128+64+32 vilket = 224 och subnätmasken 255.255.255.224. Du hittar ett gäng videor om detta på youtube>>>. Du ser även en bra förklaring på cisco.com.

Microsoft Windows Server 2012 LAR Resource Kit September 2012
Videos och tutorials angående windows 2012 server r2.