IT support for anvandaren
Google drivrutiner.net

Så här stänger du av brandväggen i windows 7

Jag har märkt att vissa spel som Microsofts flight simulator kan frysa eller inte starta ordentligt. Framförallt om du kör combat flight simulator 3. Det ger en bra skillnad att stänga av brandväggen både i Vista och 7. Vista och 7 liknar varandra i mycket. Det är dock ett ställe i kontrollpanelen som ser lite annorlunda ut och det är att klassiskt läge inte finns i windows 7. Här kan du istället välja stora eller små ikoner för att komma ifrån kategorivisning.

Börja med att klicka på "stora ikoner" uppe till höger. I Vista får du klicka på klassiskt läge till vänster.

klicka uppe till hoger
Windows brandvägg hittar du längst ner i kontrollpanelen. Denna klickar du på.

lagg till din email adress och vad du skall kalla den
Till vänster i brandvägg klickar du "slå till eller från brandvägg".

inkommande och utgaende server
Du väljer sedan de nedersta alternativen för windows och nätverks brandvägg, klickar på ok och startar om.

 

Kontakt Sitemap eller sidkarta