IT support for anvandaren
Google drivrutiner.net

Här kommer några kommandon som kan vara användbara från tangentbordet

Dessa kommandon är användbara i Internet Explorer. Detta gör att du inte behöver använda musen och blir därmed mycket snabbare vid hanteringen av webbläsaren. Jag visar med bilder var du hittar de olika tangenterna jag beskriver här på tangentbordet ute på kortkommandon windows 7.

Gå till startsidan -> ALT+HOME

Gå till nästa sida -> ALT+HÖGERPIL

Gå till föregående sida -> ALT+VÄNSTERPIL eller BACKSTEG

Visa snabbmenyn för en länk -> SKIFT+F10

Uppdatera den aktuella webbsidan -> F5 eller CTRL+R

Gå till en ny plats -> CTRL+O eller CTRL+L
Detta kommando öppnar en ruta där du skriver in adressen till den sida du vill besöka.

Öppna ett nytt fönster -> CTRL+N
Öppnar ännu ett fönster med den sida du är på.

Stänga aktuellt fönster -> CTRL+W

Spara den aktuella sidan -> CTRL+S

Skriva ut aktuellt sida eller aktiv ram -> CTRL+P

Öppna fältet Sök -> CTRL+E

Öppna fältet Favoriter -> CTRL+I

Öppna fältet Tidigare -> CTRL+H

Lägga till aktuell sida bland favoriterna -> CTRL+D

Kortkommandon windows

about cmd ip commands