IT support for anvandaren
Google drivrutiner.net

Du kan fortfarande köra kommandon genom en kommandoprompt. Jag visar dig några användbara.

Ett kommando jag tycker är spämmamde är WMIC. Exempelvios för att titta på vad som finns i datorn. Om du skriver WMIC baseboard i kommandoprompten och pressar enter får du fram en massa information om ditt moderkort. Likadanty om du skriver WMIC bios vilket ger inofrmation om bios på ditt moderkort. Det kan vara praktiskt att överföra denna information till notepad. det gör du enkelt genom att lägga till en pil och sedan filen du skapar. Ta det sista kommandot WMIC bios. Om du lägger till > c:\bios.txt i slutet får du en notepad som visar mycket av din bios konfiguration. Ser ut så här WMIC bios > c:\bios.txt Varför jag skriver c:\bios.txt beror på att jag sedan lättare hittar filen. Ta fram datorns serienummer gör du med kommandot wmic bios get serialnumber i kommandoprompten . Ta fram det mesta om vad som finns i datorn, problem och mycket annat med kommandot msinfo32 .Du kan se många fler av dessa wmic kommandon ute på blogs.technet.microsoft.com

Du har ännu fler ute på docs.microsoft.com

Att göra en ren start Windows XP/Vista/7/8 och 10

1. klicka Start -->kör-->skriv MSCONFIG --> klicka OK
2. På första fliken , välj Selektiv Start
3. Avmarkera Behandla filen SYSTEM.INI
4. Avmarkera Behandla filen WIN.INI
5. Avmarkera Läs in System tjänster
6. Klicka på fliken Tjänster
7. I nedre kanten, markera Dölj alla Microsoft-tjänster
8. Avmarkera alla rutor i fönstret eller klicka på knappen Avmarkera alla
6. Klicka OK
7. Klicka Starta om


Efter att ha gjort alla nödvändiga åtgärder:

1. Klicka Start --> Kör -->Skriv MSCONFIG--> Klicka OK
2. På fliken Allmän, välj Normal Start-läs in alla tjänster
3. klicka OK
4. klicka JA, när du får frågan om att starta om datorn