IT support for anvandaren
Google drivrutiner.net

Äntligen har servicepack 1 för windows vista kommit ut

Än så länge kommer den inte med automatisk uppdatering så du får gå ut och hämta den själv. Innan du uppdaterar med servicepack 1 rekommenderar microsoft att du även uppdaterar installations funktionen.

Det har hänt att vissa datorer står och bootar om efter uppdatering och detta beror på att uppdateringsfunktionen kollar ifall alla uppdateringar är genomförda. Skulle en uppdatering inte vara färdig bootar windows om istället. Uppdateringen heter KB949939 och du hamtar denna här>>>

När denna installation är klar är det bara att ta ner servicepack 1 på denna sidan>>>

 

 

Vi samlar lite information om vad servicepack 1 skall förbättra på denna sidan.

 


Kontakt Sitemap eller sidkarta