IT support for anvandaren
Google drivrutiner.net

Vi samlar här ihop en sida med tips angående windows vista


SP1 för vista på svenska är på G. Vi har märkt att första versionen är buggig bland annat när det gäller trådlöst nätverk och sov funktionen. Det händer att windows hänger sig om du skall spela upp en dvd efter att den varit i viloläge. Andra saker kan vara att den helt enkelt inte klarar av att hantera hårddisken, USB eller liknande. Vi har samlat några av dessa problem som, enligt Microsoft, skall vara borta med servicepack 1.

http://support.microsoft.com/kb/928135
A USB device may no longer work correctly after Windows Vista resumes from sleep or from hibernation
http://support.microsoft.com/kb/928631
Error message when you try to put a Windows Vista-based computer to sleep or into hibernation: "STOP 0x000000FE BUGCODE_USB_DRIVER"
http://support.microsoft.com/kb/930568
Error message when you put a Windows Vista-based computer to sleep while a PPP connection is active: "STOP 0x0000009F"
http://support.microsoft.com/kb/931671
Various problems may occur after you disconnect a PCMCIA storage device when a Windows Vista-based computer is asleep
http://support.microsoft.com/kb/932626