IT support for anvandaren
Google drivrutiner.net

Har du problem med att ansluta dig till ett trådlöst nätverk som är säkrat med wpa2 behöver du troligen hämta en uppdatering.

Wpa2 uppdateringen hämtas inte automatiskt med windows xp och du tvingas därför gå ut på microsoft.se och hämta denna manuellt. Nu support6as inte windows xp längre så därför är sidan nerlagd.

 

Viktigt! Om du installerar denna uppdatering på en dator, som använder MUI (Multilingual User Interface), ändras språket i användargränssnittet till engelska. Du kan lösa problemet genom att göra så här: Packa ut filen i en mapp med hjälp av kommandoprompten. Kommandoprompten får du fram genom start->kör "cmd" och klicka ok. I kommandoprompten skriver du
"WindowsXP-KB917021-v3-x86-LanguageCode.exe /x" och pressar enter.

Välj en mapp, när du blir bedd om att ange en destinationsmapp, klicka därefter på OK.
Kopiera filen Sprunnnn.dll till mappen %systemroot%\System32\Mui\nnnn, som är placerad i undermappen SP2QFE i destinationsmappen.

nnnn är en kod, som anger språket. Denna kod er den samm i filen Sprunnnn.dll och i mappen %systemroot%\System32\Mui\nnnn.
Döp om filen Sprunnnn.dll till Xpsp3res.dll.
Gör om denna metod för eventuella andra språk, du använder på datorn .För att du skall kunna använda denna uppdatering behöver du servicepack 2 på din windows xp.

http://support.microsoft.com/kb/928631
Error message when you try to put a Windows Vista-based computer to sleep or into hibernation: "STOP 0x000000FE BUGCODE_USB_DRIVER"
http://support.microsoft.com/kb/930568
Error message when you put a Windows Vista-based computer to sleep while a PPP connection is active: "STOP 0x0000009F"
http://support.microsoft.com/kb/931671
Various problems may occur after you disconnect a PCMCIA storage device when a Windows Vista-based computer is asleep
http://support.microsoft.com/kb/932626